ในหลวงโปรดเกล้าฯ "เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ" คืนฐานันดรศักดิ์-เครื่องราชฯ ทุกชั้นตรา

LIEKR:

ในหลวงโปรดเกล้าฯ "เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ" คืนฐานันดรศักดิ์-เครื่องราชฯ ทุกชั้นตรา

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา เรื่องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ ให้เป็นเช่นเดิมทุกประการ รวมทั้งตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ยศทหาร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้แก่ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" 

    โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเนื่องจาก "มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง" ให้ถือว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ ตำแหน่ง ยศทหาร หรือถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาก่อน มีผลตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2563

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ