"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้คนไทยได้รับการตรวจฟรี แค่มีบัตรประชาชน

LIEKR:

พระมหากรุณาธิคุณ "รถตรวจเชิงรุกพระราชทาน" ให้ประชาชนที่ต้องการตรวจ ตรวจโรค covid-19 ฟรี!

    สาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “สาธารณสุข ระยอง” ระบุว่า “ฝาก ปชส.ด้วยค่ะ พรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. จะมีรถพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจประชาชนที่ต้องการฟรี 

    ขอเชิญประชาชนที่ต้องการตรวจ ได้ที่ห้างแพชชั่นระยอง และ ห้างเซ็นทรัลระยอง เวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. ค่ะ ให้เตรียมเลขบัตรประชาชน ไว้ด้วยค่ะ"

 

Sponsored Ad

 

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน 

 

Sponsored Ad

 

    เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12  ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดในเชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

Sponsored Ad

 

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดทำรถตรวจชีวนิรภัย

 

Sponsored Ad

 

    ซึ่งอุปกรณ์ภายในรถมีประสิทธิภาพในการตรวจ และมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับ 1000 ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็น ระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลา รวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้ 

Sponsored Ad

    มีระบบขจัดเชื้อภายในตัวรถ หลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซน และติดตั้งระบบไมโครโฟน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งรถตรวจชีวนิรภัย ได้ทดลองให้บริการไปแล้วครอบคลุมประชาชนจำนวน 12,094 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้เกิดผลสำเร็จในการค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างมีความปลอดภัยได้อย่างดียิ่ง

ที่มา : thaipost

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ