ครั้งมีผู้ทูลถาม "ในหลวง ร.10" หากเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตร แล้วไม่มีคนมารับ

LIEKR:

ย้อนพระราชดำรัส ในหลวง ร.10 หากเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แล้วไม่มีคนมา

    เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ย้อนพระราชดำรัสจากนิตยสารดิฉัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงให้สัมภาษณ์ว่า "หน้าที่ของเราคือไปแจก มาสองคนเราก็ไป" เมื่อถูกถามว่าหากเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แล้วไม่มีคนมา

    ซึ่งบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานสัมภาษณ์และฉายพระฉายาลักษณ์ ในครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระตำหนักนนทบุรี 3 กรกฎาคม 2529

 

Sponsored Ad

 

    กองบรรณาธิการนิตยสารดิฉัน ได้เริ่มสัมภาษณ์ทูลถามว่า พระองค์ทรงเมื่อยบ้างหรือไม่ เวลาพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสกลับไปว่า ใหม่ๆ ก็เมื่อยบ้างเป็นธรรมดา แต่เมื่อคำนึงถึงว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อการศึกษา ก็ต้องทำให้ดี เป็นโอกาสพิเศษและน่ายินดีของบัณฑิต เราต้องยินดี

    สมมุติพระองค์เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตร แล้วเขาไม่มารับล่ะเพคะ

 

Sponsored Ad

 

    "...เราทำหน้าที่ของเราแล้ว หน้าที่ของเราคือไปแจก มาสองคนเราก็ไป..."

    ในหลวง ร.10 ทรงตรัสอีกว่า ท่านไม่ได้น้อยใจ เพราะได้ทำหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเชิญมาแล้ว หรือตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ถึงมาไม่มีใครก็ต้องไป

พระราชทานสัมภาษณ์นิตยสาร “ดิฉัน”

 

Sponsored Ad

 

    ทางนิตยสารยังได้ทูลถามอีกว่า ครั้งที่พระพักตร์ไหม้เมื่อครั้งเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตร ก็มีข่าวออกมา คล้ายๆ ว่าจะไม่ทรงเสด็จไปพระราชทานอีก พระองค์ทรงมีความเห็นอย่างไร

    "...ก็ที่บอกแล้วไง มันก็เป็นเกียรติ อย่างน้อยเราก็ทำคุณประโยชน์ แต่อะไรที่ไม่ดี ก็ลงที่สมเด็จพระบรมฯ เราก็ถือเป็นเกียรติ ก็แล้วแต่กุศลที่สร้าง ก็เป็นวิธีอีกอย่างที่ว่าอะไร ที่ไม่เป็นธรรม หรืออะไรที่... คือชาติก่อนเราคงทำบุญไม่ค่อยมาก หรือเมื่อไรเราทำกรรมเขาก็ว่า ก็รับไป สิ่งใดที่ไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้องเราก็เฉยๆ หรือปล่อยวาง คือวางอุเบกขา

 

Sponsored Ad

 

    บางทีเราไม่อยากรู้เราก็เฉยๆ หมดกรรมเมื่อไหร่ หรือถ้าเผื่อฟ้าดินเห็นว่าเราจะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินต่อไป ฟ้าดินท่านก็คงจะแก้ปัญหาให้ ถ้าท่านเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม หรือดวงที่จะไม่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินในหน้าที่ใดก็ตาม ก็ขอให้เราจบ ก็จบ

    ก็ถืออย่างนี้ ก็สบายใจ ไม่ได้คิดอยากจะเป็นอะไร ถ้าเผื่อ เพื่อฟ้าดินให้รับใช้ประเทศชาติ ในฐานะใดก็ตาม ท่านก็คงจะบันดาลให้ทำงานได้ ถ้าเผื่อท่านไม่อยากให้ทำงานก็ไป เราก็ไปตามนั้น นั่นมันพวกนิยายพวกแฟรีเทล The handsome young prince lives with the beautiful princess. They live in the beatiful castle and live happily ever after. เป็นจินตนาการ คนไทยเราอ่านนิยายมาก แล้วคิดว่าเรื่องต่างๆ จริงๆ แล้ว They live happily ever after. หรือเปล่า..."

 

Sponsored Ad

 

    ขณะที่สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้ารับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ทั้งหมด 7,756 คน มีผู้เข้าซ้อมรวม 3,763 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52

ที่มา : เพจ โบราณนานมา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ