ธรรมชาติเรากำลังจะหมดไป เพราะ "น้ำมือมนุษย์" เอาประโยชน์เข้าตัวเอง จนลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลก

LIEKR:

สิ่งที่สวยงามในยุคนี้ อาจจะล่มสลายในรุ่นลูกหลานเรา !!

    Mass Extinction การสูญพันธุ์หมู่ครั้งแรกที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ครั้งที่ 6 ของโลก เร่งแก้ร่วมกัน UN ขีดเส้นใต้เวลา 10 ปี รักษาโลก-สิ่งมีชีวิต หยุดการสูญพันธุ์หมู่ครั้งใหญ่ ชี้เหตุเพราะประชากรเพิ่มขึ้น-มนุษย์ทำลายทรัพยากร-สร้างมลพิษ

    เราต้องอนุรักษ์พื้นที่ 1 ใน 3 ของโลกภายใน 2030 และลดการปล่อยมลพิษครึ่งหนึ่งเพื่อรักษาระบบนิเวศ สัตว์ป่า เพราะเรากำลังเข้าสู่ยุคการสูญพันธุ์หมู่ครั้งที่ 6 พร้อมควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่น ตลอดจนลดมลพิษที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกลงให้ได้อย่างน้อย 50%

Sponsored Ad

    รายงานล่าสุดจากสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกร่วมมือกันปกป้องพื้นที่หนึ่งในสามของผืนดินและมหาสมุทรทั้งหมด เพื่อลดทอนการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังดำเนินอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคบนโลกใบสีฟ้า รวมทั้งเรายังต้องช่วยกันกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษให้สำเร็จภายในสิ้นทศวรรษนี้

    เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา UN ได้หารือในเรื่องของ ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ และได้ปล่อยร่างแผนที่ตั้งเป้าให้ทั้งโลกได้นำไปเป็นแบบแผนในการกอบกู้ระบบนิเวศสำหรับศตวรรษนี้

Sponsored Ad

    การหารือทำนองนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในปีพ.ศ. 2553 ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ทั้งโลกกลับล้มแหลวและไม่สามารถเดินตามแนวทางและแผนที่วางไว้ได้ภายในปีพ.ศ. 2562 นั่นทำให้เราเสี่ยงที่จะต้องพบกับการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 นี้ที่กระทบทั้งระบบนิเวศและการอยู่รอดของมนุษย์

    จุดประสงค์หลักของการหารือครั้งนี้คือการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่กำลังทรุดโทรมให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030 และให้เวลาธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองในปีค.ศ. 2050 ซึ่งต้องการการลงมืออย่างเร่งด่วนที่สุด ทั้งจากระดับท้องถิ่นและระดับโลก

Sponsored Ad

    เพื่อการบรรลุจุดประสงค์นี้ ร่างแผนนี้ได้ตั้ง 20 เป้าหมายสำหรับ 10 ปีข้างหน้า จากมาตรการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนถึงความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

    1 ในเป้าหมายคือให้สถานะพื้นที่อนุรักษ์แก่พื้นที่ที่สำคัญต่อระบบนิเวศ ครอบคลุมอย่างน้อย 30% ของพื้นที่เหล่านี้ และพื้นที่ทะเลภายใน 2030 โดยมีอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ภายในการอนุรักษ์เข้มงวด

Sponsored Ad

    อีกเป้าหมายคือการลดมลพิษไม่ว่าจะมาจากก๊าซต่างๆ ขยะ และอื่นๆลง 50%

    นอกจากนี้เป้าหมาย 2030 ยังรวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าการค้าขายสายพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความยั่งยืน และสร้างพลังให้กลุ่มชนพื้นเมืองในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

Sponsored Ad

    บางเป้าหมายพูดถึงคุณภาพชีวิต อย่างการสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำสะอาด สำหรับชุมชน

    นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการสูญพันธุ์หมู่ครั้งที่ 6 อย่างรวดเร็ว หรือ sixth mass extinction กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ สัตว์น้ำ สัตว์บกหลากล้านสายพันธุ์เสี่ยงสูญพันธุ์

Sponsored Ad

    โดยรายงานใน UN ชี้ว่าภัยคุกคามหลักมาจากการลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนและมลพิษ

    UN ยังได้รายงานเพิ่มว่า มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในรูปแบบต่าง ๆ โดยบนดินคิดเป็น 75% และในน้ำเป็น 66% ตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหารเป็นวัฏจักร

Sponsored Ad

    มนุษย์ได้พังทลายระบบนิเวศ เกือบ 600 ล้านสายพันธุ์พืชสูญพันธุ์แล้วในเพียงเวลา 250 ปี เพราะเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์

    นอกจากนี้ปัญหาใหญ่คือ จำนวนของประชากรโลกตอนนี้อยู่ที่ 7.6 พันล้านคน และคาดว่าตัวเลขจะแตะไปถึง 8.6 พันล้านคนในปีค.ศ. 2030 และพุ่งไปสู่ 9.5 พันล้านคนในปีค.ศ. 2050 ในที่สุด

    ทำให้มีความต้องการ การใช้ทรัพยากรมากขึ้น อย่างอาหาร น้ำ สาธารณูปโภค และการใช้พื้นที่

    แผนการนี้จะแล้วเสร็จและนำไปนำเสนอในงานประชุมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่ คุณหมิง ประเทศจีนในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2563 นี้

สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ คือ  

    - การไม่สนับสนุนสินค้าบริการเหล่านี้ จะเป็นการลด หรือยุติการทารุณและฆ่าสัตว์เหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นงาช้าง นอแรด หูฉลาม หนังเสือ ฟัวกรา สินค้า และบริการหลายประเภทนั้นกว่าจะได้มามีการทรมาณสัตว์อย่างมาก การไม่สนับสนุนสินค้าบริการเหล่านี้ จะเป็นการลด หรือยุติการทารุณและฆ่าสัตว์เหล่านั้นได้

    - ลดการสร้างขยะทุกชนิด เก็บ แยก และทิ้งขยะให้ถูกที่ และถูกประเภท

    - ร่วมกิจกรรมกู้โลก ไม่ว่าปลูกต้นไม่ ปลูกป่า ลงพื้นที่เก็บขยะตามที่ต่างๆ ทั้งบกบนและในทะเล

    - ประหยัดพลังงาน ใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าในเวลาที่ต้องใช้ ปิดไฟเมื่อไม่จำเป็น

    - ลดการใช้รถส่วนตัว หันใช้รถสาธารณะ หรือใช้จักรยานเพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจน

    - บริจาค ขาย แลกเปลี่ยน สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ลดการซื้อของใหม่ และหันมาซ่อมแซม หรือใช้ของมือสองมากขึ้น เพราะบางอย่างอาจจะเป็นขยะสำหรับเรา แต่มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นก็มีอีกเยอะ

    - ลดการเผา ลดฝุ่น ลดควัน ลดการใช้สารเคมีต่างๆ 

    - ลดการใช้ของที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่หันมาใช้สิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ข้อมูลและภาพ จาก เพจ environman

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ