แนะวิธีขอ "อโหสิกรรมแฟนเก่า" ถอนทุกคำอธิษฐาน บอกล้างทุกคำสัญญา !

LIEKR:

แนะวิธีขอ "อโหสิกรรมแฟนเก่า" ถอนทุกคำอธิษฐาน บอกล้างทุกคำสัญญา !

    โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ เพราะคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละชาติภพนั้นก็มี เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ต่างกัน เพราะต้องมาชดใช้ที่ทำไว้ต่อกันและกัน หากใครเชื่อเรื่องนี้ละก็ คงจะสงสัยใช่มั้ยค่ะ? แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า เพราะเราต่างก็ไม่รู้ว่าเคยทำอะไรไปบ้าง?

Sponsored Ad

     โดยเฉพาะกับคนรัก ที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อจะ ร้ า ง ร า  เ ลิ ก แ ล้ วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิกรรมกันเสีย เพื่อไม่ให้คำสัญญาที่เคยผูกมัดกันไว้เช่น "จะเป็นคู่กันทุกชาติไป.." นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้นควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิกรรมกันไป

Sponsored Ad

ภาพจากเพลง ถอนคำสาบาน

(สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน จะดีมากๆ)

Sponsored Ad

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

    สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

Sponsored Ad

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน

บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย


หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

Sponsored Ad


ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข

สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

Sponsored Ad


หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้

ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่ง

ในทุกชาติ ทุกภพ


ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน

ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ


*เรื่องบุญกรรม ดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน ทั้งนี้ การกระทำของเราทุกๆอย่าง มักเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา ควรมีสติและดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท เราเชื่อว่า ทุกๆคนก็จะมีความสุขกับทุกๆเรื่องได้จ้า!


เรียบเรียงโดยทีมงาน LIEKR

บทความที่คุณอาจสนใจ