พันธบัตรออมทรัพย์ปี 2563 ให้ดอกเบี้ยสูง เปิดขายรุ่นอายุกี่ปี สามารถซื้อได้ที่ไหน

LIEKR:

ใครอยากซื้อพันธบัตรรัฐบาลรอบนี้มาเช็กกันเลยค่ะ

        การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ หรือพันธบัตรรัฐบาล ก็เป็นทางเลือกออมเงินที่น่าสนใจทีเดียว เพราะให้เราเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว แถมยังได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารทั่วไป และถือว่าเป็นการลงทุนที่ ความเสี่ยงต่ำที่สุดอีกด้วยล่าสุดมีการเผยข้อมูล พันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่1 ปี2563 ซึ่งเปิดขายรุ่นคือ 

        1. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท

 

Sponsored Ad

 

        2. พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

พันธบัตรออมทรัพย์ 2563 ให้ดอกเบี้ยเท่าไร 

        - พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มีทั้งหมด 2 รุ่นคือ

        - รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.70% ต่อปี 

        - รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.95% ต่อปี

         จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด คือวันที่ 13 มิถุนายน และ 13 ธันวาคมของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนด โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

Sponsored Ad

 

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภาพจาก Santibhavank P / Shutterstock

พันธบัตรออมทรัพย์ 2563 ใครซื้อได้บ้าง 

 

Sponsored Ad

 

        - บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

        - สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

วงเงินซื้อขั้นต่ำ

        - กำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท (1 หน่วย) และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ซื้อ

        - ต้องซื้อเพิ่มเป็นหน่วยทวีคูณของ 1,000 บาท เช่น 2,000 บาท 10,000 บาท 150,000 บาท เป็นต้น ไม่สามารถซื้อ 1,500 บาท หรือ 25,900 บาท ได้  

ปิดขายเมื่อไร ซื้อได้ที่ไหน 

 

Sponsored Ad

 

        - พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 2563 ครั้งที่ 1 แบ่งการขายออกเป็น 2 รอบ คือ

        - วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เวลา 8.30 น.) - 11 ธันวาคม 2562 (เวลา 15.00 น.) เปิดให้เฉพาะผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 2560 (SB19DA)  ที่ครบกำหนดในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สามารถจองซื้อได้ก่อนในจำนวนไม่เกินวงเงินที่เคยลงทุนไว้ ผ่านแอปพลิเคชัน BOND DIRECT และ Line @bonddirect โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 ที่เคาน์เตอร์ธนาคารผู้จัดจำหน่าย 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย

 

Sponsored Ad

 

        - วันที่ 13 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) - 24 เมษายน 2563  (เวลา 15.00 น.) เปิดขายให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่

        - ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

        - แอปพลิเคชัน BOND DIRECT 

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก Santibhavank P / Shutterstock

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

        - พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565  

        - พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2569 

โอนกรรมสิทธิ์ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่ 

        กรณีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี 2563 ครั้งที่ 1 สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขายพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้ารายเดิมที่เคยซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารเดียวกัน แต่จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารอื่นได้ 

Sponsored Ad

        ข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลพอสังเขปสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่1 ปี 2563 ก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่มาด้านล้างนี่ได้เลยนะคะ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยได้ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว แถมยังได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารทั่วไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก thaibma, ธนาคารแห่งประเทศไทย, tkvariety

บทความที่คุณอาจสนใจ