บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เช็กวันเงินเข้า ตรวจสอบได้แล้ว

LIEKR:

"บัตรคนจน" เดือนธันวาคม 2562 จะได้รับเงินส่วนไหนบ้าง มาตรวจสอบปฏิทินวันที่เงินเข้าเลย

        เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 แล้ว ซึ่งเดือนธันวาคมนี้ รัฐบาลยังคงสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เช่นเดิม 

        และยังได้รับเงินคืน VAT โอนเข้าบัตรคนจนอีกด้วย เฉพาะผู้ที่เติมเงินแล้วใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนพฤศจิกายน 2562 ลองไปเปิดปฏิทินดูกันว่าจะมีเงินเข้าวันไหนบ้าง

 

Sponsored Ad

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 

Sponsored Ad

 

ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น

        - ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

        - ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

        - ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50 - 100 บาทต่อเดือน

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

เงินคืนภาษี VAT 5%

        สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ 

 

Sponsored Ad

 

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนพฤศจิกายน 2562 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

        - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท

        - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท

        - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท

        - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

          ทั้งนี้ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

 

Sponsored Ad

 

 

วิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน

        สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ทำตามขั้นตอนนี้

        1) สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร

 

Sponsored Ad

 

        2) เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์

        3) เลือกบัญชีออมทรัพย์

        4) เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์

        5) เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

        6) ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน

        7) ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง

        8) ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)

        9) ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

 

Sponsored Ad

 

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

        ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

        เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

Sponsored Ad

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน

        ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

        ได้รับส่วนลดเท่าไร : จะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท/3 เดือน)

        ใช้ได้ที่ไหน : ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 

        ทั้งนี้ หากใครไม่ได้รับเงินในวันดังกล่าว อย่าเพิ่งตกใจ เพราะวันที่ที่ระบุไว้เป็นวันที่เริ่มจ่ายเงินงวดแรกเข้าบัตร ซึ่งจะค่อย ๆ ทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรให้จนครบ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนได้รับเงินไม่พร้อมกัน 

        หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กรมบัญชีกลาง 

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ