พาชม บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ เรือนโบราณอายุ 118 ปี คงสภาพสวยงามทรงคุณค่า

LIEKR:

บ้านสมัยก่อนนี่สวยมากๆ เลยค่ะ!

    ต้องบอกเลยว่า ฝีมือผลงานด้านสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณนั้น เป็นเรื่องที่ปัจจุบันยังต้องยกนิ้วให้  ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารเก่าต่างๆ มีการใช้เทคนิคในการก่อสร้างให้แข็งแรงและทนทาน หลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่างมากมาย

    วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่ง เรือนโบราณ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก สำหรับ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ เป็นเรือนโบราณทรงปั้นหยาคู่ ชั้นเดียวใต้ถุนสูงสร้างในปี พ.ศ .2445 หรือเมื่อ 118 ปีที่ผ่านมาแล้ว

 

Sponsored Ad

 

    ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ นามเดิมคือ นายเขียน มาลยานนท์เกิดเมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๔ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๕๕ ถือศักดินา ๘๐๐ ไร่ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Sponsored Ad

 

เรือนโบราณทรงปั้นหยาคู่

    ท่านขุนฯ เริ่มรับราชการในตำแหน่งแรกในปี ๒๔๔๑ คือ เสมียนด่านภาษีปากพนัง เงินเดือน ๗ บาท ๕๐ สตางค์ และตำแหน่งสุดท้ายคือนายอำเภอกลาย เงินเดือน ๑๕๐ บาท ต่อมาบ้านหลังนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยา และได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนนครวิทยา


 

Sponsored Ad

 

ภายในสวยงามเป็นอย่างมาก

ป้ายเก่าก็ยังอยู่ 

งดงามทรงคุณค่าจริงๆ

    เป็นเรือนไม้โบราณที่ยังคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายใน ยังหลงเหลือคงสภาพให้คนรุ่นหลังยังได้เห็น

ที่มา : พาลูกเที่ยวเราจริงจัง

บทความที่คุณอาจสนใจ