แถลงการณ์ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ" รับสั่งถึงพสกนิกรไทย ทรงขอบใจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาถวายพระพร!

LIEKR:

"กรมพระศรีสวางควัฒน" หรือ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ" เผยพระอาการประชวร ทรงขอบใจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่แสดงความห่วงใย

        ภายหลังจากกรณีที่ "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ซ้าย ณ โรงพ ย า บาลจุฬาภรณ์ ล่าสุดสำนักพระราชวัง แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 กรมพระศรีสวางควัฒนฯ มีพระอาการดีขึ้นมาก ทรงขอบใจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ห่วงใยพระอาการประชวร ของดลงนามถวายพระพร

Sponsored Ad

        โดยสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ซ้าย ณ โรงพ ย า บาลจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 3 ความว่า...

Sponsored Ad

        "ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพ ย า บาลจุฬาภรณ์ เพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการจากการที่พระธมนี (เ ส้ น ป ร ะ ส า ท) บริเวณพระกัประ (ข้อศอก) ซ้าย ถูกกดทับ ซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการ ผ่ า ตั ด ด้วยกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระธมนี (เ ส้ น ป ร ะ ส า ท) สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และคณะแพทย์ได้ถวายการทำกายภาพบำบัดมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

Sponsored Ad

        วันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่า มีพระอาการดีขึ้นมาก ไม่มีภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น จากการรักษา และทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ"

Sponsored Ad

        ในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะทูต ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใยพระอาการประชวร ไปลงพระนาม ลงนาม และถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระประชวร ความทราบฝ่าพระบาทแล้วทรงชื่นชมในความปรารถนาดี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญรับสั่งขอบพระทัย และขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกัน 

Sponsored Ad

        ทั้งนี้ ของดการลงนามถวายพระพร ณ โรงพ ย า บาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลและภาพจาก khaosod, mgronline

บทความที่คุณอาจสนใจ