งามสมบรมราชินีนาถ ชมนิทรรศการแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

LIEKR:

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้ผ้าไทย ชุดไทย เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    นิทรรศการ "งามสมบรมราชินีนาถ" (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ออกแบบโดยนายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า ๒๒ ปี และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

Sponsored Ad

 

    โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.


    ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์มาจับคู่กับฉลองพระองค์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

    พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไม่เพียงสถิตในใจของชาวไทย แต่ยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดน เมื่อคราวพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 1960 นอกจากเป็นหนทางที่ทำให้นานาประเทศได้รู้จักประเทศไทยดียิ่งขึ้นแล้ว ทั่วโลกต่างเปล่งเสียงสดุดีเช่นเดียวกันว่า "พระราชินีของไทยทรงพระสิริโฉมงดงามที่สุดในโลก"

 

Sponsored Ad

 

    นิตยสารนิวส์วีก ฉบับวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2509 บรรยายถึงพระองค์ไว้ว่า "ผู้มีพระเนตรสีนิล พระเกศาดำขลับ ทรงเปรียบเสมือนแจ็กกี้ เคนเนดี้ แห่งเอเชีย" ด้วยความทรงเสน่ห์จนทรงได้รับเลือกเป็นอันดับแรกในฐานะ "สตรีผู้ทรงความงามที่สุดในโลก" เพื่อออกอากาศในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐ กระนั้นยังพระราชทานสัมภาษณ์ถ่อมพระองค์ เมื่อตรัสว่า "ข้าพเจ้ามิได้คิดว่าตัวเองสวยอะไรนัก" พระองค์ทรงย้ำในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ แม้จะดูค้านกับหลักฐานทั้งมวลที่ปรากฏอยู่ 

    ขณะที่ในสายตาของช่างภาพและนักข่าวในสหรัฐต่างร่วมกันยกย่องให้พระราชินีของไทยเป็น "สุภาพสตรีที่งามสง่าที่สุดในโลก" ล้ำหน้าแจ็กเกอลีน เคนเนดี้ สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐในขณะนั้น

 

Sponsored Ad

 

    ส่วนหนังสือพิมพ์ในฮอนโนลูลูตีพิมพ์สดุดีว่า "ทรงมีความงามประหนึ่งตุ๊กตาที่อาจชนะตำแหน่งราชินีแห่งราชินี หากมีการประกวดพระราชินีกันขึ้นทั่วโลก" 

    ด้วยรัศมีอันเปล่งประกายของพระองค์ จนทำให้นิตยสารอีกหลายฉบับในต่างประเทศลงพระฉายาลักษณ์พระองค์บนปกนำ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม สวีเดน ออสเตรเลีย เป็นต้น

 

Sponsored Ad

 

แม้แต่ในแวดวงดีไซเนอร์ชื่อดังของโลก 2,000 คน ได้ลงคะแนนให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น 1 ใน 10 ของ "สตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลก" 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 พระนามาภิไธยของพระราชินีปรากฏอยู่ในหอแห่งเกียรติยศ นครนิวยอร์ก ในฐานะทรงเป็น 1 ใน 12 สตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก

 

Sponsored Ad

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเตือนพระองค์ว่า การตามเสด็จฯเยือนต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อความสุขสนุกสนาน แต่จะต้องทรงมีพระราชกรณียกิจอย่างหนัก เพี่อให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก คือทรงเป็นผู้นำการเผยแพร่ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทย ถักทอลวดลายอย่างประณีตเงางาม สู่เวทีโลก

แม้ว่าพระองค์จะได้รับคำชมเชยถึงพระสิริโฉมและฉลองพระองค์อันงดงามในทุกประเทศที่เสด็จฯทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้านต่าง ๆ ของเมืองไทย ทั้งเครื่องแต่งกาย หมวกนำสมัย เครื่องประดับ แต่เรื่องการแต่งพระองค์ยังเป็นสิ่งที่พระราชินีทรงหนักพระทัยและกังวลมากเป็นพิเศษอยู่ เพราะเครื่องแต่งพระองค์ต้องงามเหมาะสมกับตำแหน่งพระยศที่ทรงดำรงคู่กับประมุขประเทศ นอกจากนั้นต้องทรงแต่งให้ถูกกาลเทศะ พร้อมแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วย


.

 

Sponsored Ad

 


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเตือนพระองค์ว่า การตามเสด็จฯเยือนต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อความสุขสนุกสนาน แต่จะต้องทรงมีพระราชกรณียกิจอย่างหนัก เพี่อให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก คือทรงเป็นผู้นำการเผยแพร่ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทย ถักทอลวดลายอย่างประณีตเงางาม สู่เวทีโลก


.


Sponsored Ad


    ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขาฯในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ถวายงานใกล้ชิดเล่าให้ทีมข่าวดีไลฟ์ฟังว่า "ความจริงแล้ว พระองค์ไม่ค่อยสนพระทัยในแฟชั่นมากนัก พระองค์ไม่ค่อยโปรดทอดพระเนตรนิตยสารแฟชั่น แต่ทรงโปรดการอ่านเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยเฉพาะในนิตยสารไทม์ หรือนิวส์วีก แล้วตัดบทความที่น่าสนใจเก็บไว้"

.

.

พระองค์ทรงพิถีพิถันการเลือกฉลองพระองค์มากเป็นพิเศษ ต้องเหมาะสม โดยพระองค์ต้องทราบหมายกำหนดการล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้เลือกฉลองพระองค์แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับงานนั้น ๆ พระองค์ต้องการรักษาหน้าตาประเทศไทย ไม่ให้คนต่างชาติมาดูถูกประเทศไทยได้ เพราะฉลองพระองค์ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศ

โดยเฉพาะการเสด็จฯเยือนต่างประเทศ พระองค์จะทรงผ้าไทยมาตลอด เป็นการโฆษณาผ้าไทย แต่งกายแบบไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปพร้อมกันด้วย

ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทย ออกแบบโดย Pierre Balmain

.

.

พระบรมฉายาลักษณ์นี้ ตรงกับฉลองพระองค์แบบตะวันตกองค์กลางในภาพล่าง

.

ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ราตรีแบบตะวันตกเช่นกัน

ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทย ออกแบบโดย Pierre Balmain

ส่วนตัวแล้วชอบพระบรมฉายาลักษณ์เซตนี้มาก  พระองค์ทรงเป็นพระราชินีที่โก้จริงๆเพคะ

.

เจ้าหน้าที่ถวายการดูแลและเก็บรักษาฉลองพระองค์ทุกองค์เป็นอย่างดีใน Queen Sirikit Textile Museum

.

.

    ข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟนเพจค่ะ ที่นี้จะเป็นที่เก็บฉลองพระองค์ของในหลวงและพระราชินีหลายองค์ เป็นควบคุมอุณหภูมิ จะเห็นในรูปว่าฉลองพระองค์เก็บไว้ในกล่องสีฟ้าๆ เป็นกระดาษที่ไม่มีกรดที่จะทำปฏิกิริยากับเสื้อผ้า เป็นกล่องที่ผลิตโดย SCG ค่ะ

ฉลองพระบาท

.

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงิน Blue Royal

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต  ออกแบบและตัดเย็บโดย Pierre Balmain

เป็นการปักดิ้นทองด้วยมือระดับกูตูร์


.

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ ประดับด้วยดิ้นทองและทับทิม

ชมคลิป

คลิปเปิดไม่ออก >>>>> กดตรงนี้ คลิ๊ก !!!! <<<<<


    ครบแล้วค่ะ ใครมีพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยเพิ่มเติม  ช่วยกันโพสต์ได้เลยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ข้อมูลและพระบรมฉายาลักษณ์จาก เพจ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ