เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงนอบน้อม ลงประทับนั่งกับพื้น ทรงช่วยพระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงงาน

LIEKR:

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมงานการประชุม Asia Pacific Youth Forum : Youth at the front of the H I V response

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมงานการประชุม Asia Pacific Youth Forum : Youth at the front of the H I V response ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารแผนงาน เ อ ด ส์ ระดับประเทศ ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนในองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่จากประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ร่วมประชุมเฝ้ารับเสด็จกว่า 120 คน

 

Sponsored Ad

 

    นายอนุทิน ชาญวีกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการ โ ร ค เ อ ด ส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Goodwill Ambassador for H I V Prevention for Asia and the Pacific) ในการป้องกัน เ อ ช ไ อ วี ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจ การทรงงานที่เกี่ยวข้องกับ โ ร ค เ อ ด ส์ โดยเฉพาะการลดการ ติ ด เ ชื้ อ จากแม่สู่ลูก โครงการเกี่ยวกับยาป้องกันก่อนการ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี หรือ PrEP รวมถึงการป้องกันดูแลรักษาการ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี มาอย่างต่อเนื่อง องค์กรระหว่างประเทศ UNAIDS UNICEF UNDP YOUTH LEAD ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุม Asia Pacific Youth Forum เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสดังกล่าว

 

Sponsored Ad

 

    สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วย ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี หรือ โ ร ค เ อ ด ส์  ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ผ่านมา การ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี ในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการให้ความรู้ การรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถรับรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประชุมครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเอชไอวีของเครือข่ายเยาวชนในระดับภูมิภาค และมีส่วนผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา เ อ ด ส์ ได้

 

Sponsored Ad

 

    ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนเยาวชน จำนวน 5 ราย และประทานของที่ระลึกแก่ผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในเอเชียและแปซิฟิก รวม 20 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฟิจิ จีน มองโกเลีย เนปาล อินเดีย ปากีสถาน ติมอร์-เลสเต ปาปัวนิวกีนี เวียดนาม ศรีลังกา บังคลาเทศ  และไทย กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเอช ไอวีในกลุ่มเยาวชน การระดมความคิดเห็นในการจัดทำบทเรียนที่ดีในระดับภูมิภาค และจัดศึกษาดูงาน


.

.

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ รัฐบาลไทย

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ