โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร 129 นาย "ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็น "พันโทหญิง"

LIEKR:

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร 129 นาย "ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็น "พันโทหญิง"

    พระบรมราชโองการ ในหลวง รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

    โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 129 นาย

 

Sponsored Ad

 

    - ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

    - ว่าที่ร้อยโท นเรนทรวีรสีห์ บดินทรวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยโท

 

Sponsored Ad

 

    - ว่าที่ร้อยโท ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์ เป็น ร้อยโท

.

.

.

.

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ