นักข่าวต่างชาติต่างสดุดี เมื่อครั้ง "ในหลวง ร.๙" ทรงเป็นล่ามภาษาให้นายกรัฐมนตรีไทย

LIEKR:

ครั้ง "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ทรงเป็นล่ามภาษาให้นายกรัฐมนตรีไทย ทำนักข่าวต่างชาติตกตะลึง

    พระอัจฉริยภาพของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หรือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นที่เลื่องลือไปไกลถึงต่างประเทศ ด้วยพระองค์สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วถึง 8 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษายาวี ภาษาสันสกฤต

    ดร.วิษณุ เครืองาม เล่าเรื่องราวถึงพระราชอารมณ์ขันซึ่งพระองค์ทรงมีมาโดยตลอดระยะเวลาที่ครองราชย์ ว่าครั้งหนึ่งเมื่อ 50 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ พร้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เยือนต่างประเทศ นักข่าวจากต่างประเทศต่างสื่อสำนักพิมพ์พากันมาสัมภาษณ์เนื่องจากอยากรู้ว่า ประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลก เจริญแล้วหรือไม่

 

Sponsored Ad

 

.

    เมื่อครั้งสองพระองค์เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และยุโรป สื่อประเทศนั้นต่างรายงานอย่างตื่นเต้นว่า กษัตริย์ไทยตรัสภาษาอังกฤษได้ เมื่อเสด็จฯ เยอรมัน ก็ตรัสเป็นภาษาเยอรมัน เมื่อเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศษ ก็ทรงตรัสเป็นภาษาฝรั่งเศษ ในที่ประชุมแถลงข่าว นักข่าวถามภาษาใด พรงองค์ทรง "ตรัสตอบได้ทุกภาษา" ทำเอานักข่าวต่างตกตะลึงไปตามๆ กัน

 

Sponsored Ad

 

    ในสมัยที่ ดร.วิษณุ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครั้งหนึ่งมีประธานาธิบดีจากประเทศหนึ่งเข้าเฝ้า พร้อมนายกรัฐมนตรีไทยในสมัยนั้น ประธานาธิบดีท่านนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสกับประธานาธิบดีผู้นั้นเป็นภาษาเยอรมันและฝรั่งเศษ อีกทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แปลต่อให้นายกรัฐมนตรีไทยฟังอีกด้วย หากนายกรัฐมนตรีอยากเล่าประเด็นใดน่าสนใจ ก็จะทรงแปลให้ประธานาธิบดีประเทศนั้นทราบ

    เมื่อถ่ายทอดให้เสร็จ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านก็ทรงตรัสด้วยพระอารมณ์ขันกับนายกรัฐมนตรีไทยว่า "นี่พาเขามาเฝ้าฯ หรือให้ฉันเป็นล่าม"

 

Sponsored Ad

 

    เรื่องราวดังกล่าวแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านภาษาศาสตร์ พระองค์ไม่เพียงแต่สื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้ แต่ยังทรงเข้าใจและถ่ายทอดออกมาให้ผู้เข้าเฝ้ารับฟังได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกในเวลานั้น

ที่มา : welovemyking

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ