เป็นบุญที่สุดในชีวิต! "จิตอาสาวัย 74" เผยตื้นตัน "ในหลวง ร.10" ทรงชมเชย พร้อมรับเป็นข้าราชบริพารในพระองค์!

LIEKR:

เป็นบุญที่สุดในชีวิต! "จิตอาสาวัย 74" เผยตื้นตัน "ในหลวง ร.10" ทรงชมเชย พร้อมรับเป็นข้าราชบริพารในพระองค์!

        "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยแก่ "นายประภาส เรืองจันทร์" อายุ 74 ปี ชาวตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ที่บ้านของนายประภาส เรืองจันทร์ 

        ทั้งนี้ ยังได้มอบกระเช้าอุ่นไอรัก ให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนายประภาส เรืองจันทร์ จำนวน 5 ราย โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพิธี

 

Sponsored Ad

 

        พล.ต.กัลย์สรรค์ ได้อัญเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมเชยนายประภาส เรืองจันทร์ ว่า นายประภาส เรืองจันทร์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตอาสามานานหลายสิบปี อีกทั้งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และดำรงชีวิตด้วยความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมในชุมชน ควรได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

 

Sponsored Ad

 

        ทางด้าน นายประภาส เรืองจันทร์ กล่าวว่า ตนเองดำรงชีวิตมาจนอายุ 74 ปี ด้วยจิตอาสาที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ปฏิญาณตนว่าจะทำเพื่อชุมชนและช่วยเหลือผู้อื่น จนวันนี้ได้รับพระราชทานสิ่งของและพระราชกระแสชมเชยจากในหลวง ก็รู้สึกตื้นตันและปีติเป็นอย่างมาก ซึ่งตนก็ขอปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเพื่อดูแลชุมชนเป็นจิตอาสาตลอดไป

        นอกจากจะมีพระราชกระแสชมเชย และพระราชทานสิ่งของแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงให้นายประภาสสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยอยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจภูธรปากจั่น และได้ให้เจ้าหน้าที่นำตัวนายประภาสไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดต่อไปด้วย ซึ่งในบริเวณพิธีได้มีหน่วยแพทย์พระราชทานและโรงครัวพระราชทานมาเปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วย

 

Sponsored Ad

 


        สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทุกคน ที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวม

.

ข้อมูลและภาพจาก khaosaan

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ