"ถ้ำวังนาคาธิบดี" สวรรค์ของแดนอีสานใต้ วิจิตรงดงาม ต้องไปกราบไหว้สักครั้งในชีวิต

LIEKR:

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปกราบไหว้สักครั้งให้ได้ ข้างในเย็นสบาย ภายในสวยงามมาก ข้างนอกมีสระปลา สามารถให้อาหารได้ องค์พญานาค สร้างได้วิจิตรงดงามมากๆ

    สวรรค์ของแดนอีสานใต้ ความสวยงามที่นักท่องเที่ยว ควรค่าแก่การเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก สำหรับ "ถ้ำวังบาดาล วังนาคาธิบดี" หนึ่งในภพชาติของพระพุทธเจ้า ณ วัดทุ่งสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มีการน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา แห่งเดียวในอีสานใต้

    ทางวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมถ้ำวังบาดาล เพื่อกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปหยกขาว ชมรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตน ที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำ

 

Sponsored Ad

 

    นอกจากนี้ด้านข้างยังมีพระพุทธรูปขาวที่งดงาม น่าเกรงขาม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ ด้วยความโดดเด่น และความน่าสนใจของวัด เป็นแหล่งฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน สถาปัตยกรรมของวัดที่มีความสวยงาม

 

Sponsored Ad

 

    โดยบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ และสัตว์ต่างๆ ได้เข้ามาอาศัยยังเขตอภัยทาน ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ ทำบุญ พักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลา เป็นอย่างยิ่ง

    พระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เล่าให้ฟังว่า สถานที่แห่งนี้คือวัดทุ่งสิมเดิม ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงพระพุทธศาสนา สร้างเป็นพระมหาเจดีย์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในรัชกาลที่10 

 

Sponsored Ad

 

    โดยที่ผ่านมาได้รับพระเมตตาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ในการเริ่มก่อสร้าง พระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

 

Sponsored Ad

 

    โดยชั้นแรกจะก่อสร้างตบแต่งเป็นถ้ำ เป็นวังบาดาล ชั้นที่ 2 จะเป็นสวรรค์ต่อมนุษย์ เป็นการสร้างแสดงการทำคุณงามความดีของมนุษย์ จนได้มาเกิดเป็นเทวดาต่างๆ ชั้นที่ 3 เป็นการเล่าเรื่องพระมหากษัตริย์ ที่ทรงบำรุงพระพุทธศาสนาจากอดีต

    จนปัจจุบันที่มีคุณต่อประเทศไทย ส่วนชั้นที่ 4 – 5 จะเป็นองค์มหาเจดีย์ เหมือนที่ตั้งอยู่บนเขาพระสุเมธ โดยการตบแต่งจะดำเนินงานไปเรื่อยๆ ตมกำลังศรัทธา ซึ่งในปี 16 มีนาคม พ.ศ.2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวีฯ ได้เสด็จมาเททองหล่อพระพุทธรูปปางปริณิพานไว้แล้ว 

 

Sponsored Ad

 

    และที่กำลังอยู่และเปิดให้ประชาชน ญาติโยมได้เข้ามกราบไหว้ขอพร เยี่ยมชมได้แล้วบางสวนตอนนี้ก็คือ ชั้นที่ 1 ในส่วนนี้ก็คือ เป็นการจำลองให้เป็นถ้ำ วังบาดาล และจะรวบรวมรูปหล่อนาคาธิบดี ขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ตระกูล 9 นาคาธิบดี และพญานาคราช ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยเสวยพระชาติ เป็นพญานาค พร้อมรายละเอียดต่างๆ ที่ทุกคนจะสามารรถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ โดยจะรวบรวมไว้ภายในถ้ำวังบาดาล ในชั้นที่ 1 แห่งนี้  

 

Sponsored Ad

 

    อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในช่วงแรก ในราวเดือนตุลาคม 2562 นี้ เชื่อว่าจะมีผู้คนที่ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูป มาเยี่ยมชมประวัติของพญานาคาธิบดี มาศึกษาเรื่องราวของชาติภูมิครั้งหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่เสวยชาติเป็นพญานาค 

    ซึ่งด้านเพดานยังได้ปั่นแต่งให้มีหินงอก หินหยอย ประดับตบแต่งอย่างสวยงาม กับความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิดภายในวัด ความเย็นสบายเหมาะแก่การนั่งสมาธิ สวดมนต์ภายในถ้ำวังบาดาลแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้ เข้าชมได้แล้วในบางส่วนแล้ว

.

.

.

.

.

.

.

ข้อมูลและภาพจาก komkhaotuathai, TripTH ทริปไทยแลนด์

บทความที่คุณอาจสนใจ