ไขข้อข้องใจ เหตุใด "กษัตริย์เลโซโท" แห่งแอฟริกา ทรงเสด็จเมืองไทยด้วยพระองค์เอง

LIEKR:

ประเทศเลโซโท ประเทศสุดเงียบสงบและเรียบง่ายในแอฟริกา ทำไมผู้เป็นถึง "กษัตริย์" ถึงได้เสด็จเยือนเมืองไทยด้วยพระองค์เอง!

    ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทย เพื่อร่วมงานฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ครั้งนั้น

    หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการทำเกษตรผสมผสาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาก ถึงกับขอพระบรมราชานุญาตนำแนวทางเกษตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศเลโซโท

 

Sponsored Ad

 

    เนื่องจากประเทศเลโซโท เป็นประเทศเล็กๆ ขนาดใหญ่ประมาณ 2 เท่าของจังหวัดอุบลราชธานีของไทย อยู่บนที่ราบสูง พรมแดนถูกห้อมล้อมด้วยประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศค่อนข้างแห้งแล้ง ผลิตอาหารไม่เพียงพอต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ขาดดุลการค้ามาก

 

Sponsored Ad

 

.

    โดยภายหลังจากปี พศ. 2549 ในหลวง ร.9 ได้ทรงส่งเจ้าหน้าที่จากไทยไปให้ความรู้ มอบทุนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรตัวอย่างในประเทศโลโซโทขึ้น จนเวลาผ่านไป เกษตรกรเลโซโทสามารถผลิตอาหารได้ เป็นที่สนใจของประชาชนชาวเลโซโทมาก

    นั่นเพราะแต่เดิมนั้น เกษตรกรเลโซโทแต่ละรายปลูกพืชเพียงอย่างเดียว และพึ่งพาแต่น้ำฝนเท่านั้น ทำให้ผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของการบริโภค แต่เมื่อนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริไปใช้ ทำให้ชาวเลโซโทปลูกพืชหลายชนิดในที่ดินแปลงเดียวกัน โดยเน้นปลูกพืชที่สามารถใช้เป็นอาหารได้ ไม่ได้ปลูกแต่พืชที่มุ่งเน้นการจำหน่ายเพียงอย่างเดียว ทำให้ปัจจุบันชาวเลโซโทผลิตอาหารเองได้ นับว่าเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก 

 

Sponsored Ad

 

    นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จฯ เยือนประเทศเลโซโทเพื่อติดตามความก้าวหน้า และพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้ส่งมอบอาคารการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เลโซโทดำเนินการต่อ 

 

Sponsored Ad

 

    นับเป็นพระราชหฤทัยที่ในหลวงร.9 ทรงมีต่อประชาชน ไม่เฉพาะประเทศไทย แต่ยังเผื่อแผ่ไปยังประชาชนโลกอีกด้วย

 

Sponsored Ad

 

    นับแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ เลโซโท กลายเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากที่สุด โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่รูปร่างแปลกตา และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารสวยใส อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวขจี พร้อมกับมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ทำอีกมากมาย

.

 

Sponsored Ad

 

.

    สมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่ 3 ทรงรักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก หลังจากที่ท่านทราบข่าวของพระองค์ท่านก็ทรงโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ท่านก็ทำเรื่องเสด็จมาประเทศไทยโดยทันทีเพื่อที่จะมาถวายพระมาลา ท่านลงนามอยู่นานมาก ท่านเขียนแล้วท่านก็นิ่งแล้วก็มองพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 ท่านเขียนอยู่เกือบ 20 นาที และวันที่ 25-28 ตุลาคม พ.ศ.2560 สมเด็จพระราชาธิบดีท่านเสด็จมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะท่านให้ความเคารพและรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก

Sponsored Ad

    มีคนเคยถามเกษตรกรของเลโซโทว่า รู้จักไหมว่าใครเป็นคนคิดทฤษฎีนี้ เขาก็ตอบมาว่าเขารู้จัก เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย เขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้พบเป็นการส่วนพระองค์ แต่เขารู้ว่าพระองค์ทรงรักคนไทยเหลือเกิน เสียสละให้กับคนไทยมากมาย ทำไมกษัตริย์พระองค์นี้ถึงรักคนไทยขนาดนั้น

.

ที่มา : oknation

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ