รีวิวสร้างบ้านจาก "ก้อนฟาง" ใช้วัสดุธรรมชาติ ราคาถูก แต่แข็งแรงทนทานทั้งดินน้ำลมไฟ

LIEKR:

ไม่ได้บ้านะ แค่ชอบ !!

    บ้านก้อนฟางในยุคแรกจะเป็นบ้านระบบผนังรับน้ำหนักไม่มีเสาไม่มีโครงสร้างไม้ แต่ปัจจุบันคนทำบ้านก้อนฟางแบบใหม่ คือเปลี่ยนมาเป็นระบบเสารับน้ำหนักซึ้งต้องใช้ไม้ใช้เสามากขึ้น

    ความจริงแล้ว มันก็เหมือนบ้านคอนกรีตบ้านไม้ทั่วไปเพียงแต่ผนังเป็นฟางเท่านั้นเอง ทุกวันนี้ยังมีคนจำนวนมากที่ยังทำบ้านก้อนฟางโดยวิธีดั้งเดิม คือระบบผนังรับน้ำหนัก เพราะมันถูกกว่าง่ายกว่าและแข็งแรงมาก

Sponsored Ad

    การเลือกพื้นที่จะสร้างบ้านก้อนฟางต้องเป็นพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง หากเป็นที่ลุ่มก็ควรถมที่ให้สูงเพราะบ้านก้อนฟางน้ำจะท่วมไม่ได้เลย บ้านก้อนฟางก็คล้ายบ้านดินไม่กลัวลมไม่กลัวฝน ไม่กลัวไฟกลัวอย่างเดียวคือน้ำท่วมที่ที่เป็นที่ลุ่มมากๆระดับน้ำท่วมแต่ละ ปีไม่แน่นอนไม่ควรสร้างหรือถ้าจำเป็นต้องสร้างควรถมที่ดินให้สูงมาก

Sponsored Ad

    การทำฐาน เนื่องจากฟางดูดซับน้ำได้ดีและเน่าเร็วถ้าเปียกน้ำ ดังนั้นการป้องกันน้ำหรือ ความชื้นไม่ให้มาถึงฟางได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง การทำฐานคอนกรีตหรือ ฐานหินให้สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 5 นิ้วขึ้นไปจะช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นมาถึงก้อนฟางได้ดี

    ก้อนฟาง ควรเป็นก้อนฟางใหม่ที่สุดแห้งสนิทไม่มีความชื้นไม่มีเชื้อราขึ้น ก้อนฟางที่อัดแน่น ถือว่าดีที่สุดฟางจะเป็นฟางอะไรก็ได้หรือก้อนหญ้าอะไรก็ได้ขอให้อัด เป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปกติจะมีขนาด ยาว 1 เมตร กว้าง 45 – 50 เซนติเมตร

Sponsored Ad

.

    การใส่วงกบประตู ควรจะตั้งวงกบประตูให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มก่อ ตั้งเสร็จก็ใช้ไม้ยึดไว้ไม่ให้เคลื่อน

Sponsored Ad

    การก่อ ก่อนก่อให้วางท่อพีวีซี ขนาด 4 หุน หรือตัดไม้ไผ่ให้มีปล้องยาวขนาดเท่ากับก้อนฟางวางไว้บนฐานเป็นช่วงๆห่างกัน ประมาณเมตรครึ่งสำหรับเอาไว้ร้อยเชือกขึ้นไปรัดโครงหลังคาก่อนมุงหลังคา อย่างน้อยด้านละสองตำแหน่งการก่อใช้ก้อนฟางเสียบลงไปที่เหล็กเส้นหรือไม้ที่ เราเสียบฝังไว้ติดกับหน้าฐานโดยวางก้อนฟางให้ตรงกันมากที่สุดจากนั้นก็วาง 

.

Sponsored Ad

    ชั้นที่สอง ระวังไม่ให้ปลายก้อนฟางตรงกับปลายก้อนฟางชั้นล่างต้องวางสลับกันเสมอเหมือน กับการก่อ อิฐทุกอย่างพอก่อชั้นที่สองเสร็จใช้ไม้ไผ่หนา 1 นิ้ว ยาวเท่ากับฟาง 2 ก้อน 

Sponsored Ad

.

    การใส่วงกบหน้าต่าง เมื่อก่อมาถึงระดับที่จะใส่วงกบหน้าต่างนำวงกบมาตั้งบนกำแพงฟางได้เลยแล้ว จับระดับน้ำให้เรียบร้อยก่อนตีไม้ยึดไว้แล้วก่อก้อนฟางชนกับวงกบไปได้เลย บางคนอาจจะใช้ไม้กระดานหรือไม้อัดหนาประมาณ 1 นิ้ว กว้างเท่ากับก้อนฟาง ตีเป็นกล่องสี่เหลี่ยม วางเป็นวงกบไว้ก่อน พอก่อเสร็จค่อยเอาวงกบจริงมาติดข้างในอีกทีก็ได้ ซึ่งจะทำให้ได้ผนังภายในช่องหน้าต่างที่เรียบและมีมุมมีเหลี่ยมสำหรับคนที่ ชอบมุมเหลี่ยมที่คมๆ

Sponsored Ad

    ทับหลัง เนื่องมาจากก้อนฟางขนาดใหญ่มาก เมื่อวางบนหลังวงกบจะไม่แน่นให้มั่นคงเท่า ไหร่ถ้าใส่ไม้สองท่อนวางห่างกันนิดหน่อยเป็นทับหลังจะทำให้ก้อนฟางแน่นสนิท มากขึ้นไม่ขยับง่ายถ้าไม่อยากใช้ไม้สองท่อนอาจจะใช้ไม้กระดานแผ่นเดียวกว้างหน่อยวางเลยก็ได้

    ไม้ทับหลังควรยาวพาดอยู่บนก้อนฟางทั้งสองข้าง ข้างละอย่างน้อย 5 นิ้ว ขึ้นไปก็ใช้ได้ ไม้ทับหลังจะเป็นไม้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง หรือไม้เนื้อดี เพราะสุดท้ายเราจะฉาบทับด้วยดินหนาๆก็จะไม่มีปัญหาเรื่องมอดหรือการผุพัง

    การทำโครงหลังคา เมื่อก่อได้ความสูงขนาดที่ต้องการแล้ว ให้วางไม้รอบกำแพงทั้งหมด แล้วตีตะปูยึดติดกันให้แน่น ไม้ควรมีขนาดไม้หน้าสามขึ้นไป หรือถ้าเป็นไม้กลมก็ควรจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 3 นิ้ว ขึ้นไป แล้วให้ตีดั้งตีกลอน เป็นโครงหลังคาต่อจากไม้ชุดนี้ขึ้นไปเหมือนกับการทำบ้านดินทุกอย่าง พอทำโครงเสร็จก่อนมุงหลังคาให้ใช้เชือกในล่อน หรือลวด ที่มีขนาดพอที่จะร้อยเข้าไปในท่อพีวีซีหรือท่อไม้ไผ่ที่วางไว้ที่ฐานก่อน เริ่มก่อ ร้อย แล้วดึงเชือกขึ้นมา รัดไม้โครงหลังคามัดยึดกับกำแพงกก้อนฟางให้แน่น

    มุงหลังคาบ้านก้อนฟาง จะใช้หลังคาอะไรก็ได้เหมือนบ้านธรรมดาจะเป็นหญ้าคา สังกะสี กระเบื้องลอนคู่หรือกระเบื้องซีเมนต์ ก็ได้แล้วแต่ชอบ เพราะบ้านก้อนฟางรับน้ำหนักได้มากกว่าบ้านไม้หลายเท่าตัว เพราะมันเป็นระบบผนังรับน้ำหนัก

    การเดินสายไฟและระบบน้ำ เมื่อมุงหลังคาเสร็จก่อนฉาบ ควรเดินสายไฟ และระบบน้ำให้เสร็จก่อน ซึ่งทั้งสายไฟ และระบบน้ำสามารถพับลวดแข็งๆ เป็นรูปตัวยูแล้วเสียบยึดสายไฟ หรือวางท่อน้ำติดต่อกับก้อนฟางได้เลย ตรงที่เป็นปลั๊กหรือสวิทก็ตัดแผ่นไม้อัดหนาๆ หรือไม้เนื้ออ่อนขนาดใหญ่กว่าปลั๊กหรือสวิทตัดนิดหนึ่ง ใช่สว่านเจาะรูที่ปลายมุม 4 ด้าน แล้วใช้ลวดที่พับเป็นรูปตัวยู เสียบตามรูและยึดกับก้อนฟางแต่ให้พออยู่ก่อนแล้วค่อยฉาบดินทับที่หลัง ตอนแรกอาจจะขยับไปมาได้บ้าง แต่เมื่อฉาบเสร็จจะแน่นมาก

    การฉาบ เมื่อระบบไฟฟ้า น้ำประปา หรือหลังคาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มทำงานสบายๆในที่ร่มนั่นคือการฉาบ บ้านก้อนฟางจะฉาบด้วยซีเมนต์ หรือดินก็ได้ การฉาบด้วยซีเมนต์ในประเทศตะวันตกมักจะใช้เครื่องพ่นซีเมนต์พ่นใส่ผนัง แล้วตามด้วยเกรียงเหล็กฉาบให้เรียบร้อยตามต้องการ การใช้เครื่องพ่นซีเมนต์ หรือพ่นดินฉาบทำให้ติดผนังได้ดีขึ้นง่ายขึ้น แต่ก็ไม่เร็วเท่าฉาบด้วยมือเท่าไหร่ การฉาบดินด้วยมือก็เร็วดีแต่ต้องฉาบสองรอบ รอบแรกฉาบด้วยดินเหลวมากทิ้งให้แห้งประมาณครึ่งชั่วโมแล้วใช้ดินที่เหนียว ขึ้นฉาบตามหลัง ถ้าใช้ดินเหนียวฉาบรอบเดียวจะยากมากเพราะดินฉาบไม่ค่อยติดกับฟาง

    สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความชื่นชอบบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแบบนี้ก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กับบ้านของเพื่อนๆได้เลยครับ แล้วเพื่อนๆจะได้บ้านที่เย็นสบายแถมบรรยากาศสุดฟินแทบไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศเลยก็ว่าได้ที่สำคัญยังประหยัดงบเพราะวัสดุเกือบทุกชิ้นทำจากธรรมชาติ

ข้อมูลและภาพ จาก punpunthailand , เว็บไซต์ไข่เจียวดอทคอม , Adobe Patrimonial

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ