พระราชมารดา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" คุณหญิงท่านแรกในรัชกาลที่ 10

LIEKR:

คุณหญิงท่านแรกในรัชกาลที่ 10 พระราชมารดา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี"

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน มีพระราชบิดาพระนามว่า คำ ติดใจ และพระราชมารดาพระนามว่า คุณหญิง จั่งเฮียง ติดใจ

 

Sponsored Ad

 

    เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ดังนี้

    ปฐมจุลจอมเกล้า – พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 

Sponsored Ad

 

    ทุติยจุลจอมเกล้า – พันตรี จอม รัตตะพงษ์,นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์

    ตติยจุลจอมเกล้า – นางจั่งเฮียง ติดใจ

    ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า จะใช้คำหน้านามว่า ‘คุณหญิง’ ตติยจุลจอมเกล้า มีอักษรย่อว่า ต.จ. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) จำนวน 250 ดวง และฝ่ายใน (สตรี) จำนวน 250 ดวง โดยตติยจุลจอมเกล้าจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 27 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 

Sponsored Ad

 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า สำหรับฝ่ายใน ประกอบด้วย ดวงตรา ซึ่งมีลักษณะเหมือนดวงตราของทุติยจุลจอมเกล้า แต่ขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 4 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย การพระราชทานจะขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยส่วนพระองค์เท่านั้น

    ส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า สำหรับฝ่ายหน้า ประกอบด้วย ดวงตราซึ่งมีลักษณะเหมือนตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แต่ไม่มีดอกไม้จีบ โดยมีลักษณะดังนี้ ดวงตราด้านหน้า มีลักษณะเป็นรัศมี 8 แฉก ลงยาสีชมพู มีรัศมีทองแทรกตามระหว่างแฉก มีใบชัยพฤกษ์สองข้าง ลงยาสีเขียว

 

Sponsored Ad

 

    กลางดวงตรามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอบลงยาสีขาบ มีอักษรทองว่า “เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ” เบื้องบนมี พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีลงยาสีเขียว สีแดง สีขาบ สีขาว ด้านหลัง มีลักษณะเหมือนด้านหน้า แต่ที่กลางดวงตราเป็นรูปช้างไอราพต ลงยาสีขาว บนหลังช้างเป็นรูปตรีศูล ลงยาสีขาว ที่ขอบมีอักษรทองว่า “ปีระกา เบญจศก ศักราช ๑๒๓๕” รอบขอบเป็นรูปจักร ลงยาสีขาวพื้นแดง

 

Sponsored Ad

 

    การพระราชทานจะขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยส่วนพระองค์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ยังไม่มีพระการเผยแพร่ ภาพของคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ ปรากฏให้เห็นนั่นเอง

ที่มา : khaosaan

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ