ครั้ง "กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทาน ปริญญาบัตร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"

LIEKR:

ภาพความประทับใจ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทาน ปริญญาบัตร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"

    กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวาย

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

 

Sponsored Ad

 

    ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวายในภาคบ่ายด้วย

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมา

 

Sponsored Ad

 

    โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบ การกีฬา ไปจนถึงด้านดนตรี

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งนี้ พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องในระดับโลก โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเองยังอุทิศสกู๊ปใหญ่ยกย่องให้ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีความสามารถมากที่สุดในโลก

    บทบาทของเจ้าหญิงดีไซเนอร์ ที่นำเสนอผลงานภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI BANGKOK” เปิดตัวบนเวทีแฟชั่นโลกเมื่อปี 2007 ระหว่างสัปดาห์ปารีสแฟชั่นวีก จากการทูลเชิญของห้องเสื้อ “Pierre Balmain” นำเสื้อผ้าที่โดดเด่นทางด้านงานฝีมือระดับโอต์ กูตูร์ และเครื่องประดับสวยสะกดให้ทั่วโลกได้ชื่นชม และยังทรงสนับสนุนงานหัตถศิลป์ของชาติอย่างผ้าไหมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกด้วย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

บทความที่คุณอาจสนใจ