ในหลวง-พระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ ในวันสวรรคตครบ 100 ปี

LIEKR:

ในหลวง-พระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ ในวันสวรรคตครบ 100 ปี

    เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

Sponsored Ad

    เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๖ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

    เมื่อเสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 5

Sponsored Ad

    และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีสมเด็จพระพ้ปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอัฐสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีสมด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพปฏลมหาเศวตฉัตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

Sponsored Ad

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม 11 รูป พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์

Sponsored Ad

.

    พระราชทานแก่จ้าพนักงานพระราชพิรีชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระอัฐิทรงธรรม

Sponsored Ad

    เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ และเสด็จฯไปทรงทอดผ้าไตรและยามที่ระลึก แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทุก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

Sponsored Ad

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่5 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯไปทรงกราบถายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในร้กาลที่6 ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อมูลและภาพ จาก mgronline / khaosod

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ