เหตุใด "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา" พระบรมราชินี ต้องประทับบนพื้น พร้อม "ทรงก้มกราบ" พระบรมวงศ์ ขณะสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์!

LIEKR:

เผยสาเหตุ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ประทับบนพื้น และทรงกราบพระบรมวงศ์

          เผยคำตอบ... เหตุใด สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ต้องประทับบนพื้น พร้อมทรงก้มกราบพระบรมวงศ์ ขณะสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์


Sponsored Ad

          เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิม และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยพระบรมวงศ์ ต้องทรงเข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิม

Sponsored Ad


          โดยระหว่างการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พสกนิกรที่เฝ้าชมการถ่ายทอดสดต่างชื่นชมพระจริยวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องจากทรงลงจากพระเก้าอี้ที่ประทับ มาประทับนั่งกับพื้น พร้อมทรงก้มกราบ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

Sponsored Ad         อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสงสัยว่าเหตุใด พระบรมราชินีต้องประทับกับพื้น โดยเหตุนี้พบว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็ทรงประทับกับพื้นเช่นกัน ในงานพระราชพิธีของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งการประทับกับพื้นของพระบรมราชินีทั้ง 2 รัชกาล เป็นการกระทำเพื่อให้เกียรติเชื้อพระวงศ์ที่มีพระชนมายุหรือพระชันษาที่สูงกว่า

Sponsored Ad


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

Sponsored Ad


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

.

จากโพสต์

ข้อมูลและภาพ จาก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ / โบราณนานมา

บทความที่คุณอาจสนใจ