ฉะแรง! "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ลั่น ใครไม่จ่ายค่าขยะ ราคาใหม่ ถือเป็น "คนหน้าด้าน" ควรมีจิตสำนึกหน่อย!

LIEKR:

ค่าขยะ 80 บาท ใครไม่จ่าย = หน้าด้าน!

        เมื่อวานนี้ ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่า กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม

Sponsored Ad

        อ่านเพิ่มเติม : สภาอนุมัติ "ขึ้นค่าเก็บขยะ" บ้านเรือนทั่วไป 4 เท่า หลังละ 80 บาท เริ่มใช้ 1 ต.ค.นี้!

        พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ว่า แม้จะเก็บในอัตราใหม่ กทม.ก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ที่กทม. ต้องเสียงบประมาณปีละ 6 พันล้านบาท แต่กทม.ต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน

Sponsored Ad

        อย่างไรก็ตามอยากทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะและขอความร่วมมือทุกคนให้เสียค่าธรรมเนียม เพราะไม่ใช่เงินจำนวนมาก และไม่ได้มีกฎบังคับ เพราะเป็นเรื่องจิตสำนึกที่ทุกคนควรมี และถ้าทุกคนจ่ายกันหมด คนที่ไม่ยอมจ่าย ก็ถือว่าเป็นคนหน้าด้าน

Sponsored Ad

        ด้านนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอย โดยบ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บเดือนละ 20 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระเป็นจำนวนมาก

Sponsored Ad

        ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไปที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน กำหนดค่าเก็บขนมูลฝอยเดือนละ 65 บาท และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ 155 บาท รวม 220 บาทต่อเดือน

Sponsored Ad

        หากพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการมูลฝอยของบ้านเรือนทั่วไป จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอยที่ 130 บาทต่อเดือน ค่ากำจัดมูลฝอยที่ 98 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 228 บาทต่อเดือน ขณะที่ปัจจุบันจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเดือนละ 20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ฉบับใหม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป

Sponsored Ad

        จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย สำหรับบ้านเรือนทั่วไป ค่าเก็บขนมูลฝอย เดือนละ 40 บาท และค่ากำจัดมูลฝอย เดือนละ 40 บาท รวม 80 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่าย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริง และอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเพดานอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายการสาธารณสุขกำหนด

Sponsored Ad

        สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 โดยรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขต และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยรายได้ที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครต่อไป

        ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยนั้น กทม.ได้จัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอย เช่น รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอย

        นอกจากนี้ยังได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลัก สายรองทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ถนนสายหลักจัดเก็บขยะทุกวันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. ถนนสายรองจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ ตลาดสดจัดเก็บทุกวัน มูลฝอยรีไซเคิล /มูลฝอยชิ้นใหญ่ จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ และมูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกอาทิตย์

        ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจและไม่มีการกำหนดบทลงโทษ แต่ กทม. สามารถใช้มาตรการทางปกครองได้ โดยเขตสามารถแจ้งความดำเนินคดี ค้างชำระค่าขยะได้ทันที อย่างไรก็ตามกทม.ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วย เพราะการชำระค่าจัดเก็บค่าขยะ เป็นจิตสำนึกของทุกคน

ข้อมูลและภาพ จาก khaosod / siamnews

บทความที่คุณอาจสนใจ