​6 เทรนด์ใหม่ที่กำลังฮิตอาจเป็น อั น ต ร า ย ต่อสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัว

LIEKR:

​6 เทรนด์ใหม่ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

    บางครั้งถ้าคุณทำตามแนวโน้มเทรนด์ใหม่เกี่ยวกับสุขภาพ คุณอาจทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนักการตลาดที่ต้องการผลักดันเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนหนุ่มสาวที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี แต่ผู้ที่มี โ ร ค เ รื้ อ รั งหรือ โ ร ค อื่น ๆ จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มสุขภาพเทรนด์ใหม่ที่พวกเขากำลังทำตามนี้

    วันนี้แอดมินไลค์เกอร์จึงนำสาระดีดีจาก สื่อนอกอย่าง Bright Side มาแบ่งปันและทำการศึกษาให้คุณได้ทำความเข้าใจกัน 

 

Sponsored Ad

 

    1.การฝึกอบรมช่วงความเข้มสูง

    ทุกคนล้วนใฝ่ฝันที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบ คิดว่าการฝึกฝนแบบเข้มข้นนี้เป็นเวทย์มนตร์ที่บริสุทธิ์  แต่จากการศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส(Rutgers University) แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ออกกำลังกายอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มที่จะได้รับ บ า ด เ จ็ บ และ ท ร ม า น จากการ อั ก เ ส บ ของหัวเข่าและไหล่ ฉะนั้นการออกกำลังกายอย่างหนักและรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับคุณเลย

 

Sponsored Ad

 

    ฉะนั้นจำไว้ว่าควรอบอุ่นร่างกายอยู่เสมอก่อนฝึกซ้อม จากนั้นค่อยๆออกกำลังกายที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ

    2.ยาสีฟันถ่าน หรือ ชาร์โคล

 

Sponsored Ad

 

    ปัจจุบัน ถ่านหรือ ชาร์โคลกลายเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง ไม่เพียงนำมาชะล้างกระเพาะอาหาร ยังมีการนำถ่านมาทำเครื่องสำอางและยาสีฟันอีกด้วย แต่คุณควรจำไว้ว่าถ่านมันเป็นผงขัด ทำความสะอาดล้างพื้นผิวด้านนอกของฟันเท่านั้น แถมยังผลส่งเสียมันจะทำ ล า ย ส่วนที่เคลือบฟันออกด้วย ซึ่งน่าเสียดายมาก ถ่านไม่สามารถฟื้นฟูฟันของคุณได้ นอกจากนี้ถ่านหินชิ้นเล็ก ๆ ก็สามารถติดและอุดตามเหงือก ส่งผงทำให้เกิดการระคายเคืองได้

    ทันตแพทย์เตือนว่า เพื่อให้มีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบคุณควรไปพบทันตแพทย์มากกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้เอง

 

Sponsored Ad

 

    3.IQOS หรือ บุ ห รี่ ไ ฟ ฟ้ า

    บุ ห รี่ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บุ ห รี่ ไ ฟ ฟ้ า พร้อมตลับเปลี่ยนได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น หลายคนเชื่อว่ามันเป็น อั น ต ร า ย น้อยกว่า บุ ห รี่ ทั่วไป แต่เนื่องจาก บุ ห รี่ อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความร้อนสร้างละออง นิ โ ค ติ น ซึ่งประกอบด้วย ย า สู บ และ ส า ร เ ค มี อื่น ๆ ซึ่งส่งผล เ สี ย ต่อสุขภาพไม่แพ้กัน

    จากผลของการศึกษาเกี่ยวกับเยื่อบุผิวหลอดลมในผู้ที่ สู บ บุ ห รี่  IQOS บุ ห รี่ อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปสู่การ อั ก เ ส บ ความ เ ค รี ย ด อ อ ก ซิ เ ด ชั น และผลกระทบที่ไม่ดีอื่น ๆ สำหรับ ป อ ด และทางเดินหายใจในระยะยาวได้ 

 

Sponsored Ad

 

    4.การสวนล้าง

    วิธีการล้างนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจุ ลิ น ท รี ย์ของ อ วั ย ว ะ สื บ พั น ธุ์ ภ า ย ใ น ก่อให้เกิดการ ร ะ ค า ย เ คื อ ง อ า ก า ร คั น และ ภ า ว ะ แ บ ค ที เ รี ย จ า ก ช่ อ ง ค ล อ ด การทำสวนล้างบ่อยครั้งอาจเพิ่มความ เ สี่ ย ง ในการ เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ป า ก ม ด ลูก

    ดังนั้นหากคุณสังเกตหรือรู้สึก อ วั ย ว ะ เ พ ศ คั น หรือมีอาการ ผิ ด ป ก ติ ก็ควรรีบไปพบแพทย์ อย่าเชื่อโฆษณามากไป เพราะมันก็เป็นเพียงโฆษณาเท่านั้น

 

Sponsored Ad

 

    ดีทอกซ์ด้วยน้ำผักผลไม้สกัดเย็น ก็ฟังเหมือนจะเป็นความคิดที่ดี แต่!! จริงๆ แล้วเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาเสียเลย ลองคิดดูว่าคุณดื่มแต่น้ำผลไม้เป็นเวลา 3 วัน โดยที่ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารอื่นเลย ร่างกายคุณจะแย่ขนาดไหน ซึ่งปัญหาเกิดที่ตรงนี้ 

    5. การกินวิตามินโดยไม่มีใบสั่ง ย า

Sponsored Ad

    แพทย์มักเตือนเสมอว่า การทานวิตามินบ่อยเกินไป โดยไม่มีใบสั่งยาอาจส่ง ผ ล เ สี ย ต่อร่างกายได้  ยกตัวอย่างเช่น การทาน วิ ต า มิ น ซี มากเกินไปอาจทำให้ เ กิ ด นิ่ ว ใ น ไ ต

    หากคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอให้พิจารณาเปลี่ยนอาหารของคุณให้มีคุณภาพครบถ้วนมากขึ้นหรือปรึกษากับนักโภชนาการที่สามารถจัดทำแผนอาหารที่ดีสำหรับคุณ

    6. การออกกำลังกายแบบคีเกล (Kegel)

    การออกกำลังกายแบบคีเกล  (Kegel) นั้นไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้หญิงเท่านั้น ฉะนั้นผู้ชายก็ดีเช่นกัน และหากทำอย่างถูกต้องก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้น แต่การออกกำลังกายแบบนี้มีข้อ ขั ด แ ย้ ง มากมาย ตัวอย่างเช่น หากคนที่มีอาการ ป ว ด ในกระดูกเชิงกรานหรือ ปั ส ส า ว ะ เ ล็ ด, การออกกำลังแบบนี้จึงไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้อาการ เ ล ว ร้ า ย ลงหรือเ จ็ บ ก  ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะและ ไ ต

    หากคุณมี ปั ญ ห า เรื่องสุขภาพหรือต้องออกกำลังกายแบบ คีเกล  คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะดีที่สุด

    คุณคิดว่าแนวโน้มด้านสุขภาพอื่น ๆ มี อั น ต ร า ยหรือไม่?


ที่มา:brightside

แปลและเรียบเรียงโดย LIEKR

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ