ไขข้อสงสัย ความหมายตราสัญลักษณ์ "พระพันปีหลวง" ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

LIEKR:

ไขความหมายที่แท้จริง ของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา "พระพันปีหลวง"

    เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ที่กำลังใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่เดือน ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล

    ซึ่ง เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้ออกมาบอกเล่าความหมายของภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ว่า

 

Sponsored Ad

 

    - อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า

    - อักษร "ส" สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ

    - อักษร "ก" สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ

 

Sponsored Ad

 

    - พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย-ขวา พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว 7 ชั้น เป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

Sponsored Ad

 

    - การนำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึง การร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติและผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐยิ่งต่อลูกคือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ยาก และมีอาชีพเลี้ยงตน

    - รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย-ขวา หมายถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาชาญยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรม พระราชทานกำเนิดศิลปาชีพ และทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

 

Sponsored Ad

 

    - เลขไทย 90 ภายใต้มาลัยหัวใจ หมายถึงเลขมงคลอันเป็นอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษาบรรจบครบ 90 พรรษา ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่มา : เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ