WE ARE HIRING!

บริษัท Intentarget (Liekr.com)

Intentarget co., ltd. บริษัทไอทีขนาดกลางในการพัฒนา Online Community และผลิต Content on social media ระดับนานาชาติ (ไทย ไต้หวัน จีน และ อินโดนิเซีย) กับเว็บไซต์ Liekr.com, cerpen.co.id เป็นต้น และเรายังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่กำลังจะเปิดทั้งในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเรามีการการเจริญเติบโตเร็ว และกำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงเช่นคุณ บริษัทเราทำงานอย่างคนรุ่นใหม่ มีระบบการจัดการที่ทันสมัย พร้อมให้ทุกคนแสดงความสามารถ เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

บริษัทเราเหมาะกับคุณ...

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นเฟสบุกเป็นชีวิตจิตใจ ชอบค้นหาข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เนต ชอบอ่านบทความ นิยาย ฝึกใช้ความรู้ด้านภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ และจีน เรียนรู้งานกับเว็บไซต์ระดับนานาชาติ เติบโตในสายงานอย่างรวดเร็ว ห้ามพลาดที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Web Content Editor (writer,editor,translator) หลายตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • หาบทความหรือเรื่องที่น่าสนใจให้ตรงกับผู้อ่าน
 • เรียบเรียงเนื้อเรื่อง หรือบทความ
 • แปลบทความจากต่างประเทศ อังกฤษ หรือ จีน เป็น ภาษาไทย
 • จัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทของบทความ และอัพโหลดลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก
 • ค่าตอบแทนต่อเดือน 20,000+ บาท
คุณสมบัติ
 • จบขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาไทยดีมาก และภาษาอังกฤษดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ มีคุณธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และมีใจรักในงานที่ทำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม มีความตื่นตัว และคล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการเลือกบทความให้ตรงใจผู้อ่าน
 • มีความรู้ประสบการณ์เรื่องสื่อออนไลน์ Website, Facebook, Google, Youtube
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว Word, Adobe Fireworks, Photoshop เป็นต้น
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ(ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและการปรับเพิ่มเงินเดือน)
 • มีทักษะทั้งสามภาษาดีเยี่ยม ทั้ง ไทย-จีน-อังกฤษ โดยเฉพาะภาษาจีนสามารถสื่อสารและอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจอย่างถ่องแท้ (HSK 5 or TOCFL4 高級)
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียน งานแปล งานล่าม (บทความ ข่าว นิยาย) หรือเคยทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Video Editor หลายตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ถ่ายและตัดต่อวิดีโอ สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
 • แปล subtitle จากต่างประเทศ อังกฤษ หรือ จีน เป็น ภาษาไทย
 • มีความรู้ความเข้าใจการทำ Facebook Live
คุณสมบัติ
 • จบขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาไทยดีมาก และภาษาอังกฤษดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ มีคุณธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และมีใจรักในงานที่ทำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม มีความตื่นตัว และคล่องแคล่ว มี
 • ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการเลือกคลิป วิดีโอ ให้ตรงใจผู้อ่าน
 • มีความรู้ประสบการณ์เรื่องสื่อออนไลน์ Website, Facebook, Google, Youtube
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว After Effects、Premiere、Adobe Photoshop、Final Cut ProX
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ(ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและการปรับเพิ่มเงินเดือน)
 • มีทักษะทั้งสามภาษาดีเยี่ยม ทั้ง ไทย-จีน-อังกฤษ โดยเฉพาะภาษาจีนสามารถสื่อสารและอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจอย่างถ่องแท้ (HSK 5 or TOCFL 4 高級)
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียน งานแปล งานล่าม ตัดต่อวิดีโอ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร (How to apply this job)

 • แนบ Resumeประวัติส่วนตัวโดยย่อ + CV จดหมายแนะนำตัวเองโดยสังเขป (ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ) พร้อมรูปถ่าย และtranscript ใบแสดงผลการศึกษา พร้อมทั้งเขียนตำแหน่งที่ต้องการสมัคร+เงินเดือนที่คาดหวัง
 • แนบ Portfolioผลงานการเขียน งานแปล หรืองานตัดต่อวิดีโอ (หากไฟล์ขนาดใหญ่สามารถส่งแนบเป็นLinkได้)

** ส่งเอกสารต่างๆมาที่ คุณ Nicky Huang email: liekr.com@gmail.com

กรุณาเขียนหัวข้อว่า “สมัครงาน web content editor in BKK” หรือ “สมัครงาน Video editor in BKK”